Voorwaarden en levering

Voorwaarden en levering en retour

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gepersonaliseerde bestellingen die door de klant bij bedel.store worden geplaatst. 

Gepersonaliseerde bestellingen kunnen worden geplaatst door middel van:

1) Via de diverse door bedel.store aangeboden software.

2) Via sama24.nl (“de bedel.store Website”) .

3) Door middel van het uploaden van digitaal fotomateriaal via geheugenkaarten of direct vanaf de telefoon.

Door het plaatsen van gepersonaliseerde bestellingen gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities

In de Algemene Voorwaarden Sama24.nl hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Graveren: het middels de software van bedel.store samenstellen van een product 

Fotomateriaal: de door de klant verstrekte foto’s.

Fotoprojecten: het middels de software van bedel.store samenstellen van een foto product.

Artikel 2. De overeenkomst

2.1 Bestellingen gedaan via de bedel.store gelden door Sama24.nl als geaccepteerd nadat bedel.store via email een bevestiging heeft gestuurd. De klant ontvangt dan tevens een uniek ordernummer waarmee de klant de status van de bestelling kan controleren. 

Artikel 3. Kwaliteit, annuleren of retourneren

3.1 Een product met foto of met gravering is een gepersonaliseerd product waardoor het niet mogelijk is een eenmaal geplaatste bestelling te annuleren, te wijzigen of te retourneren. 

3.2 Het kan voorkomen dat bedel.store een bestelling wegens technische redenen niet uit kan voeren. In dat geval krijgt de klant daarvan zo spoedig mogelijk bericht. Het aankoopbedrag zal in dat geval door bedel.store worden geretourneerd. Indien de bestelling door een productiefout niet aan de gestelde eisen voldoet zal bedel.store de bestelling opnieuw uitvoeren.

3.3 De door bedel.store aangegeven levertijden dienen slechts ter indicatie en kunnen niet worden aangemerkt als fatale termijn. bedel.store streeft er naar om de bestelling af te leveren binnen de aangegeven termijn.

Artikel 4. Fotomateriaal

4.1 De kwaliteit van een door bedel.store vervaardigde Fotobestelling is afhankelijk van de kwaliteit van het Fotomateriaal. De beeldkwaliteit van de afdrukken zal de kwaliteit van het originele Fotomateriaal in beginsel niet kunnen overtreffen.

4.2 De klant garandeert dat het door hem aangeboden Fotomateriaal respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en niet in strijd is met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De klant vrijwaart bedel.store volledig van alle mogelijke aanspraken als gevolg hiervan. Een bestelling in strijd met bovenstaande zal door bedel.store niet worden uitgevoerd.

4.3 Indien door bedel.store of door personen die voor haar werkzaam zijn redelijkerwijs wordt vermoed dat op Fotomateriaal strafbare feiten zijn waar te nemen, zal aangifte bij de politie worden gedaan en zal het Fotomateriaal aan de politie worden overhandigd.

Artikel 5. Overig

5.1 De persoonsgegevens die de klant aan bedel.store ter beschikking stelt bij het plaatsen van de bestelling worden door bedel.store gebruikt en bewaard ter identificatie bij het van het thuisbezorgen hiervan. bedel.store verwerkt persoonsgegevens conform de geldende privacywetgeving, waaronder de AVG. Het e-mailadres van de klant zal gebruikt worden om te informeren over interessante aanbiedingen. Hiervoor kan een klant zich te allen tijde afmelden.

5.2 Bij thuisbezorgen van de bestelling dient vooraf te worden betaald. Pas als de betaling is geaccepteerd, zal de bestelling van de klant daadwerkelijk bij bedel.store worden geplaatst.

5.3 bedel.store is niet aansprakelijk voor vertraging, verlies of beschadiging van de bestellingen die veroorzaakt worden door derde partijen die de bestelling thuisbezorgen.

5.4 Wij streven ernaar al onze producten binnen 2 werkdag aan te bieden bij de pakketdienst. In sommige gevallen kan deze termijn iets langer duren. In geval van uitzonderlijk lange verzendtijden, zullen wij altijd persoonlijk contact met u opnemen en samen kijken naar een passende oplossing.
 

 

bedel.store
Winkelwagen